همایش ملی سبک زندگی امام هادی (ع)

محورهای همایش ملی سبک زندگی امام هادی(ع) :
1- امام هادی(ع) و قرآن
2- امام هادی(ع) و مهدویت
3- امام هادی(ع) و نحوۀ برخورد با شیعیان
4- امام هادی(ع) و نحوۀ برخورد با شاگردان
5- امام هادی(ع) و نحوۀ برخورد با کارگزاران
6- بررسی سیرۀ اخلاقی سیاسی امام هادی(ع)
7- امام هادی(ع) و دفاع از حریم امامت و ولایت
8- امام هادی(ع) و نحوۀ مواجهه با مکاتب فکری
9- بررسی سیره اخلاقی و تربیتی امام هادی(ع)
10- امام هادی(ع) و شیوۀ برخورد با مخالفان و معاندان
11- امام هادی(ع) و دعا و نیایش با تأکید بر زیارت جامعه کبیره

آخرین مهلت ارسال مقاله : 10 اسفند 1392
تاریخ اعلام نتایج داوری: 15 اسفند 1392
تاریخ برگزاری همایش: سه شنبه - 26 فروردین 1393
وب سایت همایش : http://www.imamhadisem.ir/
نشانی دبیرخانه : سمنان، کیلومتر 5 جاده دامغان، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، دفتر فرهنگ اسلامی
تلفکس: 3354038 – 0231
پشتیبانی فنی پرتال و ارسال مقالات : 09390214909 و 09301020588