مسابقه سازه های ماکارونی (سبک راندمانی )

زمان مسابقه : دهم اردیبهشت ماه 93
مکان : سالن آمفی تاتر دانشکده عمران و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

بیشتر بخوانید